SCYNEXIS

SCYNEXIS

Employees:
50
Market Cap:
$67 million
Revenue:
$257 thousand
Net Income:
$-26.96 million
NASDAQ:
SCYX

SCYNEXIS

Employees:
50
Market Cap:
$67 million
Revenue:
$257 thousand
Net Income:
$-26.96 million
NASDAQ:
SCYX