SCYNEXIS

SCYNEXIS

Employees:
50
Market Cap:
$49.31 million
Revenue:
$257 thousand
Net Income:
$-29.22 million
NASDAQ:
SCYX
SCYNEXIS
Employees:
50
Market Cap:
$49.31 million
Revenue:
$257 thousand
Net Income:
$-29.22 million
NASDAQ:
SCYX