SCYNEXIS

SCYNEXIS

Employees:
50
Market Cap:
$57.22 million
Revenue:
$257 thousand
Net Income:
$-27.89 million
NASDAQ:
SCYX

SCYNEXIS

Employees:
50
Market Cap:
$57.22 million
Revenue:
$257 thousand
Net Income:
$-27.89 million
NASDAQ:
SCYX