Epizyme

Epizyme

Employees:
110
Market Cap:
$794.98 million
Revenue:
$8.01 million
5 Year Trend:
2.8%
Net Income:
$-113.44 million
NASDAQ:
EPZM
Epizyme
Employees:
110
Market Cap:
$794.98 million
Revenue:
$8.01 million
5 Year Trend:
2.8%
Net Income:
$-113.44 million
NASDAQ:
EPZM

2 jobs at Epizyme

Jobs in