Argos Therapeutics

Argos Therapeutics

Employees:
90
Market Cap:
$12.61 million
Revenue:
$972.74 thousand
5 Year Trend:
34.1%
Net Income:
$-56.78 million
NASDAQ:
ARGS
Argos Therapeutics
Employees:
90
Market Cap:
$12.61 million
Revenue:
$972.74 thousand
5 Year Trend:
34.1%
Net Income:
$-56.78 million
NASDAQ:
ARGS