Anika Therapeutics

Anika Therapeutics

Employees:
120
Market Cap:
$661.44 million
Revenue:
$113.21 million
5 Year Trend:
9.7%
Net Income:
$32.06 million

Anika Therapeutics

Employees:
120
Market Cap:
$661.44 million
Revenue:
$113.21 million
5 Year Trend:
9.7%
Net Income:
$32.06 million

2 jobs at Anika Therapeutics

Jobs in